فرهــــــــان کوچـــــــولــــــــو

بدون عنوان

به ناراحتی ها مانند تجربه جالبی می نگرم و از اینكه از تجربه تازه ای بی خبر نمانده ام،شادمانم.آسمان بالای سر من به هر رنگی باشد،من برای هر گونه سرنوشتی آماده ام/جین وبستر هر کودکی با این پیام به دنیا می آید که خدا هنوز از بشر نا امید نشده است/تاگور
27 آذر 1393